Araş. Gör. HALİL İBRAHİM DELEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. HALİL İBRAHİM DELEN

T: (0282) 250

M hidelen@nku.edu.tr

W hidelen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KELAM
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/KELAM
Öğrenim Yılları: 2013-2016
Tez: Kadı Abdülcebbar´ın İslam Dışı Dinlere Tevhid Eksenli Yöneltmiş Olduğu Eleştiriler
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT
Öğrenim Yılları: 2013
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / KELAM
2016-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Kelam
İslam Mezhepleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Ali Mebrûk, Teolojiden Tarih Felsefesine Nübüvvet, Çev: Muhammed Coşkun , İstanbul: Mana Yayınları, 2014., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp. 269-280, 2016.
Kitap Kritiği EBSCO Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , KADI ABDÜLCEBBAR’IN SÂBİÎLİĞE TEVHİD EKSENLİ YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 45-68, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. , [İslam Düşüncesinde İnkar Problemi, Prof. Dr. İbrahim Çoşkun, İstanbul: Hikmetevi Yayıncılık, 2014, 300 sayfa], tanıtan Halil İbrahim Delen, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 106-113, 2015.
Kitap Kritiği ULAKBİM Erişim Linki
3. , [Mâtürîdîler ile Eş’arîler Arasındaki Görüş Ayrılıkları, Emrullah Yüksel, İstanbul, Düşün Yayıncılık, 2012, 167 sayfa] tanıtan Halil İbrahim Delen, İslam Araştırmaları Dergisi, cilt 32, ss. 188-194, 2014.
Kitap Kritiği Ulakbim, İndex Islamicus, Turkologicher Anzeigher
4. , [Mehmet Keskin, İmam Eş’ari ve Eş’arilik, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2013, 320 sayfa], tanıtan Halil İbrahim Delen, İslam Araştırmaları Dergisi, cilt 31, ss. 163-168, 2014.
Kitap Kritiği Ulakbim, İndex Islamicus, Turkologicher Anzeigher
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , İslamî İlimler Rehberi, Yayın Yeri: Erkam Yayınları, Editör: Delen, Halil İbrahim, Aydın, Baki, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , Josef van Ess´in Mucize Yorumunun Tahlili, Temel İslam Bilimleri Bölümü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, (Batı’da İslam Araştırmaları ve Türkiye’deki Yansımaları) (24.04.2015-26.04.2015).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Halkın Soruları Bağlamında Günümüz İnanç Problemleri Sempozyum Kitabı, Yayın Yeri: Bağcılar Belediyesi, Yrd. Editör.
Ulusal Diğer Yayınlar
Katıldığı Kurslar
İngilizce Dil Kursu, Yer:DİLKO English, 01.06.2015-31.08.2015.
12. İlmi Ders Halkası – Fadailu’s Sahabe, Münteda’l İslam, Şarika, Yer:Şarika, BAE, 02.07.2012-22.07.2012.
11. İlmi Ders Halkası – Yenabiu’l Hikem, Münteda’l İslam, Şarika, Yer:Şarika, BAE, 04.07.2011-24.07.2011.
Arapça Dil Kursu, Yer:Mucema´ Fethi´l İslamî, Suriye/Şam, 01.06.2010-31.08.2010.
Aldığı Sertifikalar
İhtisas - I Tahkik Kursu (Yazma Eserkerin Kataloglanması), Yer:TDV İslam Araştırmaları Merkezi - İSAM, 30.01.2017-04.02.2017.
İleri Seviye - I Tahkik Kursu (Tahkik Problemleri), Yer:TDV İslam Araştırmaları Merkezi - İSAM, 23.01.2017-28.01.2017.
Temel Seviye Tahkik Kursu, Yer:TDV İslam Araştırmaları Merkezi - İSAM, 11.07.2016-23.07.2016.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
XXI. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve Uluslararası Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu, Yer:Gaziantep, Düzenleyenler:Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 13.05.2016-15.05.2016.
Uluslarası Osmanlı´da İlimler Sempozyumu Dizisi I: Kelam-Alimler*Eserler*Meseleler - Düzenleme Heyeti Üyeliği, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı - İSAR, Kalam Research & Media, 25.12.2015-27.12.2015.
XX. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve “Nübüvvet ve Medeniyet” KONULU SEMPOZYUM, Yer:Kahramanmaraş, Düzenleyenler:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15.05.2015-17.05.2015.
XVIII. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve “Halkın Soruları Bağlamında Günümüz İnanç Problemleri” Konulu Sempozyum, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 24.05.2013-25.05.2013.